up
Please turn your device to continue

Gjengen Games 2019 Results

Part of Gjengen Games

# Participant 1
Poker
2
8-bit ..
3
Casino
4
Olympi..
5
Fisking
6
CL-kveld
7
Shuffl..
Counting Points Total Points
1. Eirik 
12
12
5
5
9
9
5
52 57 
2. Ted 
3
9
3
12
12
2
7
46 48 
3. Lars 
9
-
12
-
7
12
-
40 40 
4. Chris 
1
7
2
9
-
5
12
36 36 
5. Joe 
5
5
7
3
-
1
9
30 30 
6. TJ 
2
2
9
7
-
3
3
26 26 
7. Kissa 
7
3
-
2
-
7
-
19 19 

Accumulative Points (Total)

EirikTedLarsChrisJoeTJKissa

About

Gjengen Games er en årlig, multidisiplinær konkurranse blant gjengens medlemmer som består av et antall enkeltøvelser foreslått og stemt frem av deltakerene selv. Vinneren hvert år kåres ved å poenggi og summere individuelle resultater i hver øvelse til en totalsum hver enkelt deltaker blir rangert etter. Konkurransen avsluttes med pokalutdeling ved gjengens julebord i slutten av konkurranseåret.

Gjengen Games 2019 er et best-of-år og består av følgende øvelser: Poker, 8-bit nerdekveld, Casino, Ølkrokket (ble Shuffleboard), Olympiske hageleker, Fisking og CL-kveld

Konkurransen har følgende poengfordeling (1.-7. plass): 12, 9, 7, 5, 4, 3, 1

Konkurransens 6. år, etablert 15. des. 2012

Events

# Event Winner
1. Poker  Eirik
2. 8-bit nerdekveld  Eirik
3. Casino  Lars
4. Olympiske Hageleker  Ted
5. Fisking  Ted
6. CL-kveld  Lars
7. Shuffleboard  Chris

Event Results

EirikTedLarsChrisJoeTJKissa

Random Event Photos

Olympiske Hageleker: Pallen Poker: Laaz chip leader Casino: Pallen 8-bit nerdekveld: Pallen Fisking: Storfangst CL-kveld: Pallen Fisking: Pallen Shuffleboard: Pallen
  • Olympiske Hageleker: Pallen
  • Poker: Laaz chip leader
  • Casino: Pallen
  • 8-bit nerdekveld: Pallen
  • Fisking: Storfangst
  • CL-kveld: Pallen
  • Fisking: Pallen
  • Shuffleboard: Pallen

Event Wins

LarsEirikTedChris

Average Position

Each person's average position (only counting attended events).

LarsEirikTedChrisJoeKissaTJ

Most Podiums

The number of top 3 finishes.

TedLarsEirikChrisTJJoeKissa

Percentage of podium finishes

Percentage of Top 3 Finishes (only counting attended events).

LarsTedEirikKissaChrisJoeTJ

Attended Events

Percentage of attended events.

EirikTedJoeChrisTJLarsKissa
Created by Eirik December 19th, 2018. 7 events, 7 participants